Eerlijke verdeling fonds over initiatieven

10-10-2021

Hoewel de verkiezingscampagnes zijn losgegaan, gaat het commissie- en raadswerk van de gemeente Cuijk gewoon door tot eind december 2021. In de gemeenteraad hebben we een voorstel aangenomen om de financiële middelen van het fonds reserve leefbaarheid eerlijk te verdelen over initiatieven en aan zoveel mogelijk initiatieven. Elk dorp of wijk krijgt een project gehonoreerd, als het aan de gemeente Cuijk ligt, soms voor het hele aangevraagde bedrag en soms voor een gedeelte als een stimuleringsbijdrage. Uiteindelijk neemt de nieuwe gemeente Land van Cuijk de finale beslissing, omdat de huidige gemeente de gelden niet meer mag bestemmen vanwege de fusie.

De keuze was behoorlijk moeilijk, omdat Liberaal LVC vond dat elk initiatief een beloning verdiende. Wij vinden het namelijk geweldig dat er zoveel initiateven zijn ingediend. Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de initiatieven die geen geld krijgen, een persoonlijke terugkoppeling te geven en na te gaan of initiatieven op een andere wijze verder te helpen zijn. Bijvoorbeeld een project kan soms meeliften met reguliere taken van de gemeente, als het om verkeer- of groenonderhoud gaat. Maar ook zijn er tips te geven om andere fondsen aan te boren. 

 Dit proces was een goed voorbeeld, van hoe Kernendemocratie in de nieuwe gemeente Land van Cuijk kan werken. Kernendemocratie betekent onder andere dat inwoners eigen verantwoordelijkheid nemen om zaken voor elkaar te krijgen voor het dorp of wijk in samenwerking met de gemeente. 

© 2017 Blog van Ms Wintjes. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin